Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
792
Dostępne formaty:
EPUB
PDF
Rozmiar pliku:
2,2 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2015
ISBN:
978-83-8092-103-0
ISBN (druk):
978-83-264-9381-2

Biznes

Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Autor: Beata Gessel-Kalinowska-vel-Kalisz
Opis
Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz doktor nauk prawnych; członek rzeczywisty
Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Londynie (CIArb); wykładowca Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od 2011 r. Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Konfederacji Lewiatan, od 2015 r. członek Sądu ICC; ekspert w dziedzinie arbitrażu,
transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital, a także prawa handlowego;
posiada bogate doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego, wzięła udział jako
arbiter w ponad 100 międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych pro-
wadzonych według reguł ICC, FCC, UNCITRAL, Lewiatan i KIG; autorka wielu publika-
cji naukowych, w tym książki Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów).

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie postanowień Regulaminu Sądu Arbitra-
żowego Lewiatan. Autorzy analizują najważniejsze instytucje regulaminu na tle roz-
wiązań przyjętych w innych porządkach prawnych oraz zagranicznych sądach arbitra-
żowych, dzięki czemu czytelnik będzie mógł poznać genezę niektórych instytucji oraz
sposób ich funkcjonowania.
Zagadnienia przedstawione w publikacji zilustrowane są bogatym orzecznictwem arbi-
trażowym, wzorami wyroków i postanowień oraz literaturą przedmiotu.
Książka przeznaczona jest dla pełnomocników jako wsparcie w wystąpieniach przed są-
dami arbitrażowymi, a także dla arbitrów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych
omawianą problematyką.
Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego Lewiatan stanowi jeden z najnowszych regulaminów
arbitrażowych odpowiadających potrzebom praktyki. Wiele postanowień zostało bardziej
precyzyjnie wyrażonych. Niektóre uzupełniono w niezbędnym zakresie. Wprowadzono także
szereg nowych rozwiązań inspirowanych potrzebami praktyki oraz dorobkiem wielu instytu-
cji arbitrażowych. ( ) Wyrażam przekonanie, że niniejszy komentarz do Regulaminu Sądu
Arbitrażowego Lewiatan będzie stanowił cenną pomoc nie tylko dla osób, które w swojej
działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią postanowień postępowania
arbitrażowego, ale również dla wszystkich osób zainteresowanych tym działem prawa .
Ze wstępu prof. dr. hab. Jerzego Rajskiego
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

199.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, PDF