Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
346
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
5,3 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2013
ISBN:
978-83-255-5123-0
ISBN (druk):
978-83-255-5122-3

Biznes

Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym

Autor: Dariusz Siudak
Opis
Migracja wartości (value migration) polega na przepływie wartości między przedsiębiorstwami w wyniku poszukiwania ekonomicznie efektywnych możliwości alokacji kapitału. Proces migracji wartości stanowią przedmiot rzadko poruszanych w literaturze przedmiotu. Świadczy o tym niewielki dorobek bibliograficzny oraz relatywna nowość tego zagadnienia. Nierozpoznana dotychczas problematyka zachodzących procesów migracji wartości zarówno do strony studiów teoretyczno-poznawczych, jak i analiz empiryczno-implikacyjnych, w szczególności w kontekście jej akceleracji w ostatnich latach, stała się motywem podjęcia tematu w niniejszej monografii. Książka składa się z czterech rozdziałów: pierwsze dwa rozdziały stanowią część teoretyczno-metodyczną zagadnienia migracji wartości, rozdziały trzeci i czwarty są poświęcone części empirycznej. Pracę zamyka wskazanie kierunków dalszych badań, studiów teoretycznych-poznawczych i analiz empirycznych w zakresie migranci wartości przedsiębiorstw. Na końcu opracowania zamieszczono 8 załączników. Zawierają one zestawienie liczbowe i graficzne, będące wynikiem szeroko zaprogramowanych badań empirycznych nad fluktuacją wartości przedsiębiorstw w polskim rynku kapitałowym.   Zasadniczym cele książki jest próba konkretyzacji rzetelnego pomiaru migracji wartości przedsiębiorstw i sektorów gospodarczych oraz opracowanie zbiorczej mapy migracji wartości i kierunków jej przepływu na polskim rynku kapitałowym. (...) Strona metodologiczna pracy nie budzi zastrzeżeń. Autorzy dobrze poradzili sobie z nierzadko trudnymi problemami ekonomicznymi. Dobrze dokonał też przeglądu literatury, porządkując wiele różnych koncepcji i podejść. Bardzo dobrze oceniam wyniki badań empirycznych zamieszczone w książce. Badania są przeprowadzone bardzo rzetelnie i dobrze udokumentowanie.   Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

59.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF