Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
363
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
28,8 MB
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersy
Data wydania:
2015
ISBN:
978-83-7969-816-5
ISBN (druk):
978-83-7969-815-8

Biznes

Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta

Autor: Alicja Łaska-Formejster
Opis
Publikacja mieści się w obszarze nauk społecznych i porusza istotne zagadnienia z perspektywy odbiorcy świadczeń zdrowotnych. Obszar analizy łączy ,,nietypowe” dla tej problematyki ujęcia teoretyczne i oprócz zasadniczego kontekstu społecznego został w niej uwzględniony także kontekst etyczny, moralny, prawny i marketingowy. W książce opisano sieć podstawowych zależności, w które uwikłany jest współczesny odbiorca świadczeń medycznych oraz scharakteryzowano przejawy jego autonomicznych decyzji i zachowań, obrazujących dysfunkcjonalność systemu ochrony zdrowia. Czynników, które wpływają na podejmowanie przez świadczeniobiorców działań w sferze opieki zdrowotnej jest wiele, z konieczności wybrano makrospołeczne determinanty aktywności (szczególnie o charakterze instytucjonalnym) oraz mikrospołeczne, dotyczące przebiegu i kształtowania interakcji. Perspektywa teoretyczna została pogłębiona o wymiar analizy empirycznej (z wykorzystaniem eksperymentu internetowego, ankiety internetowej, socjologicznej analizy dokumentów zastanych oraz techniki mapowania). Analiza empiryczna wzbogaciła i uwiarygodniła charakterystykę badanego fragmentu rzeczywistości społecznej, związanej ze specyficzną sytuacją pacjenta, zmuszonego do radzenia sobie w systemie ochrony zdrowia, który jawi się wciąż jako skomplikowany i nieprzyjazny pacjentowi, a procedury wydają się ważniejsze od dobra człowieka.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

24.70
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF