Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Opłaty reprograficzne
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
232
Dostępne formaty:
EPUB
PDF
Rozmiar pliku:
1,0 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2014
ISBN:
978-83-264-7948-9
ISBN (druk):
978-83-264-3366-5

Biznes

Opłaty reprograficzne

Autor: Dorota Sokołowska
Opis
Monografia podejmuje zagadnienia dotychczas nieopisane w jednym zbiorczym opracowaniu, lecz jedynie wzmiankowane w doktrynie i orzecznictwie. Zawiera kompleksową analizę problemów związanych z opłatami reprograficznymi, uregulowanymi w art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odnosi się także szczegółowo do rozporządzenia w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów.

Przedstawiona w książce ocena aktualnego stanu prawnego wskazuje na błędy w regulacji, które powodują trudności w realizacji ustawowych obowiązków dotyczących poboru i repartycji opłat. Wiele kwestii budzących wątpliwości w praktyce zostało przez autorkę rozstrzygniętych w sposób stanowczy, a zawarte w publikacji krytyczne poglądy o obecnych rozwiązaniach prawnych mogą mieć znaczenie dla przyszłej nowelizacji przepisów.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz pracowników podmiotów prowadzących produkcję i import urządzeń i czystych nośników służących do powielania utworów. Zainteresuje także radców prawnych, adwokatów, sędziów, pracowników Biura Legislacyjnego Sejmu oraz pracowników naukowych zajmujących się prawem autorskim.

strzałka w dół na szarym tle

Cena:

99.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, PDF