Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
274
Dostępne formaty:
EPUB
PDF
Rozmiar pliku:
2,1 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2011
ISBN:
978-83-264-0919-6
ISBN (druk):
978-83-264-0624-9

Biznes

Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska

Autor: Kamila Kwaśnicka
Opis

Przedmiotem publikacji jest analiza odpowiedzialności administracyjnej prowadzona na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, a także aktów prawnych transponujących wskazaną dyrektywę do polskiego i niemieckiego porządku prawnego.

Celem pracy było zbadanie i przedstawienie konstrukcji odpowiedzialności administracyjnej oraz próba zbudowania jej autorskiej definicji. Zagadnieniem wymagającym szczególnej analizy była problematyczna kwestia charakteru kar pieniężnych i opłat podwyższonych uregulowanych w ustawie - Prawo ochrony środowiska. Istotne znaczenie miało ponadto ukazanie błędów w polskim przekładzie dyrektywy 2004/35/WE, jak również uchybień towarzyszących transpozycji owej dyrektywy do polskiego porządku prawnego.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

105.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, PDF