Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Ochrona przed wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi – prawa i obowiązki przedsiębiorców
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
14
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
479,3 KB
Wydawnictwo:
Infor
Data wydania:
2017-07
ISBN:
978-83-65887-40-5

Biznes

Ochrona przed wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi – prawa i obowiązki przedsiębiorców

Autor: Krystyna Czajkowska-Matosiuk
Opis
    Prezes UOKiK zyskał możliwość dyscyplinowania przedsiębiorców nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową w obrocie produktami rolno-spożywczymi, w tym nakładania na nich kar pieniężnych. Co istotne za naruszanie przepisów ustawy Prezes UOKiK może ukarać nie tylko przedsiębiorców stosujących takie praktyki, ale też kierowników, osoby pełniące funkcje zarządcze, a nawet pracowników kontrolowanej firmy. Nowe przepisy obowiązują od 12 lipca 2017 r. Bezpośrednim celem ustawy jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i dystrybucji produktów rolnych i żywności. Każdy przedsiębiorca może obecnie zgłosić prezesowi UOKiK na piśmie zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania wobec niego praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Jeżeli Prezes UOKiK potwierdzi, że takie praktyki miały miejsce, może nałożyć na nieuczciwego przedsiębiorcę karę pieniężną nawet do 3% obrotu z roku poprzedzającego rok nałożenia kary.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

9.90
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF