Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
286
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
30,2 MB
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersy
Data wydania:
2013
ISBN:
978-83-7969-322-1
ISBN (druk):
978-83-7525-810-3

Biznes

Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim

Autor: Agnieszka Podstawczyńska
Opis
Opracowanie poszerza wiedzę na temat czasowej zmienności stężenia radonu Rn-222 w powietrzu atmosferycznym na obszarze miasta i na terenie niezurbanizowanym oraz poszukiwania związku tej zmienności z lokalnymi i makroskalowymi warunkami meteorologicznymi. W pracy podjęto próbę oceny wpływu poszczególnych elementów meteorologicznych na kształtowanie dynamiki zawartości radonu w powietrzu. Ocenie poddano także rolę cyrkulacji atmosferycznej determinującej dwie składowe stężenia tego radionuklidu przy gruncie, tj. składową lokalną i składową będącą efektem transportu radonu do miejsc pomiaru. Ponadto celem badawczym była odpowiedź na pytanie, czy środowisko miejskie cechuje odmienna dynamika zmian stężenia radonu w powietrzu w porównaniu z rolniczymi terenami zamiejskimi.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

17.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF