Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
361
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
2,2 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2014
ISBN:
978-83-255-6698-2
ISBN (druk):
978-83-255-6697-5

Biznes

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć

Autor: Magdalena Pyter, Adam Balicki
Opis
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa – wydawałoby się pokrewne – systemy oświaty i nauki. Nie jest to jednak zadanie łatwe, bo systemy te oddzielone są od siebie zarówno w sposób formalny, jak też materialny. Prawo oświatowe nawiązuje wprost do edukacji, do szkolnictwa na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, natomiast szkolnictwo wyższe i nauka dotyczy zdobywania umiejętności w zakresie szkół wyższych. Autorom udało się połączyć te systemy i wskazać naturalną drogę pomiędzy nimi. W celu przedstawienia zagadnienia posłużono się szeregiem aktów prawnych, głównie z zakresu oświaty i szkolnictwa wyższego. Dla kompleksowego przedstawienia problematyki w Leksykonie zawarto się również do wielu ustaw i rozporządzeń, które wprawdzie nie wprost, ale pośrednio nawiązują do omawianych zagadnień. W Leksykonie zawarto również szereg odwołań do orzecznictwa i literatury przedmiotu.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

89.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF