Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Kodeks wykroczeń. Komentarz
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
744
Dostępne formaty:
EPUB
PDF
Rozmiar pliku:
1,1 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2013
ISBN:
978-83-264-5905-4
ISBN (druk):
978-83-264-4055-7

Biznes

Kodeks wykroczeń. Komentarz

Autor: Tomasz Grzegorczyk, Wojciech Jankowski, Monika Zbr
Opis
W komentarzu zostały omówione najnowsze zmiany do Kodeksu wykroczeń, w tym dotyczące odpowiedzialności za naruszenie: obowiązku meldunkowego - w związku z uchyleniem art. 147 k.w., regulacji odnoszących się do umów timeshare i umów o długoterminowy produkt wakacyjny, bezpieczeństwa na drogach publicznych, sposobu znakowania dróg wewnętrznych, obowiązku przekazania konsumentowi stosownych informacji przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. W książce przedstawiono także zmiany wynikające z projektu nowelizacji, zwanej nowelą do Kodeksu postępowania karnego, obejmującej m.in. zmiany w Kodeksie wykroczeń, która jest już przedmiotem prac sejmowych. Ponadto w opracowaniu uwzględniono w odpowiednim zakresie przepisy ustaw szczególnych oraz przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego - dla wykazania różnic w rozwiązaniach prawnych, a także przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - w celu wskazania sposobu właściwego stosowania norm Kodeksu wykroczeń w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

199.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, PDF