Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Jurysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
240
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
2,8 MB
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersy
Data wydania:
2014
ISBN:
978-83-7969-712-0
ISBN (druk):
978-83-7969-293-4

Biznes

Jurysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

Autor: Joanna Helios
Opis
Głównym celem monografii było zbadanie adekwatności wypracowanych w teorii prawa koncepcji podziału na prawo publiczne i prawo prywatne w prawie Unii Europejskiej. Na marginesie zasadniczych rozważań uwzględniono również dyskusję nad Europejskim Kodeksem Cywilnym, harmonizacją/unifikacją prawa prywatnego i refleksję nad rolą prawa prywatnego w procesie integracji społecznej. W publikacji można wyodrębnić trzy obszary problemowe: 1) adekwatność wyróżnienia prawa prywatnego UE jako rodzaju prawa; 2) kwestię uzasadnienia podziału europejskiego prawa na publiczne i prywatne; 3) modernistyczne uwikłania unijnego prawa prywatnego. Procesy integracji europejskiej oraz globalizacyjne „narzucają” nowe rozumienie prawa publicznego i prawa prywatnego. Wiąże się to ściśle ze zjawiskami: publicyzacji prawa prywatnego, prywatyzacji prawa publicznego oraz multicentryzmem. Na prawo prywatne Unii Europejskiej składa się wiele aktów unijnych o charakterze wiążącym i niewiążącym. Dyrektywy unijne w większości dotyczą obrotu konsumenckiego i są wdrażane za pomocą procedur administracyjnoprawnych, co stanowi pogwałcenie założeń prawa prywatnego. Do prawa prywatnego Unii Europejskiej trzeba również zaliczyć prawo międzynarodowe prywatne. Książka skierowana jest zarówno do teoretyków i filozofów prawa, dogmatyków prawa międzynarodowego i europejskiego, cywilistów, komparatystów i historyków prawa, jak też do wszystkich zainteresowanych prawem prywatnym, które może być szansą dla rozbudowy Wspólnoty.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

29.90
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF