Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Językowy model poznania. Kognitywne komponenty w kontynentalnej filozofii języka
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
253
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
4,1 MB
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersy
Data wydania:
2015
ISBN:
978-83-7969-828-8
ISBN (druk):
978-83-7969-827-1

Biznes

Językowy model poznania. Kognitywne komponenty w kontynentalnej filozofii języka

Autor: Aleksander Gemel
Opis
Idee powstałe na gruncie filozofii kontynentalnej oraz poglądy współczesnej kognitywistyki są tak odmienne, że niemożliwe wydaje się znalezienie dla nich jakiejkolwiek płaszczyzny komparatystycznej. Na płaszczyźnie filozofii języka te na pozór odległe tradycje intelektualne w wielu kwestiach przemawiają jednak zadziwiająco podobnym głosem. Jednogłośność ta staje się jeszcze bardziej fascynująca, kiedy uświadomimy sobie, że ukształtowała się na gruncie tradycji podążających różnymi drogami intelektualnymi i zaabsorbowanych odmienną problematyką filozoficzną. W obu nurtach jednak u kresu tej intelektualnej wędrówki pojawiło się ostatecznie przekonanie, że struktury poznawcze i forma języka są nieuchronnie sprzęgnięte ze sobą, a sam proces poznania przebiega na drodze wielopoziomowych interakcji między systemem językowym i kognitywnym. Pogląd ten zwięźle można określić mianem językowego modelu poznania.   W książce przedstawiono analizę językowego modelu poznania zarówno na gruncie tradycji kontynentalnej, jak i językoznawstwa kognitywnego.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

23.10
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF