Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Język krymskotatarski
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
375
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
4,0 MB
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Akademic
Data wydania:
2010
ISBN:
978-83-8002-615-5
ISBN (druk):
978-83-61203-35-3

Biznes

Język krymskotatarski

Autor: Henryk Jankowski
Opis
Język krymskotatarski należy do północno-zachodniej, czyli do kipczackiej grupy języków turkijskich (tureckich). Spośród tych języków jest najbardziej zbliżony do języka tureckiego. Tatarzy krymscy, użytkownicy języka krymskotatarskiego, zawsze utożsamiali się z Krymem, który jest ich ojczyzną. Ludność krymskotatarska ukształtowała się w wyniku długich procesów asymilacyjnych i integracyjnych, wchłaniając w siebie różne ludy, od Taurów, Gotów i Greków na południu po Nogajów na północy. W czasach zwierzchnictwa tureckiego język krymskotatarski bardzo upodobnił się do tureckiego, by teraz ulegać wpływowi języka rosyjskiego. Niniejszy opis nie ogranicza się do języka przyjętego za normę w latach 20-tych XX wieku, lecz podaje formy dialektalne, nie tylko z Półwyspu, ale także Rumunii i Turcji. Henryk Jankowski pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest profesorem w Katedrze Studiów Azjatyckich. Wśród jego publikacji wiele poświęconych jest językom Tatarów i Karaimów z Krymu. Odbył liczne podróże na Krym, gdzie badał język niemal każdej wsi zamieszkałej przez ludność krymskotatarską oraz wykładał na uniwersytecie krymskotatarskim w Symferopolu. Był też członkiem międzynarodowego zespołu do spraw przygotowania nowego pisma krymskotatarskiego opartego na łacinie
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

36.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF