Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
514
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
3,7 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2013
ISBN:
978-83-255-4539-0
ISBN (druk):
978-83-255-4538-3

Biznes

Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej

Autor: Marek Zalisko
Opis
Książka stanowi uzupełnioną wersję rozprawy doktorskiej nt. „Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej” obronionej w dniu 28.11.2011 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest ona zbiorczym studium obejmującym analizę instrumentów prawnych, które składają się na europejskie prawo procesowe cywilne. W pracy zostały zbadane rozporządzenia, które wprowadzają procedurę exequatur, tj. rozporządzenie Nr 44/2011 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, oraz te które zniosły procedurę exequatur, tj. rozporządzenie Nr 805/2004 w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, rozporządzenie Nr 1896/2006 w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, rozporządzenie Nr 861/2007 dotyczące europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń i rozporządzenie Nr 4/2009 w sprawie zobowiązań alimentacyjnych. W pracy zostały uwzględnione zmiany dokonane ustawą z 16.9.2011 r.
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.
z 2011 r. Nr 233 poz. 1381), które obowiązują od 3.5.2012 r.  Książka uwzględnia zatem aktualny stan prawny, literaturę i orzecznictwo.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

99.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF