Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
404
Dostępne formaty:
EPUB
PDF
Rozmiar pliku:
1,9 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2014
ISBN:
978-83-264-7397-5
ISBN (druk):
978-83-264-3302-3

Biznes

Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe

Autor: Monika Domańska
Opis
Implementacja dyrektywy unijnej do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego nakłada wiele obowiązków na organy tego państwa. Monografia przedstawia charakterystykę i systematykę obowiązków, których adresatem jest sąd krajowy stosujący przepisy objęte zakresem regulacyjnym dyrektywy unijnej. Rozstrzygając tzw. sprawy unijne, sądy krajowe obowiązane są stosować mechanizmy mające swe źródła w prawie unijnym, które wykraczają lub istotnie modyfikują krajowy standard stosowania prawa przez sąd. Przykładowo, bez ustalenia czy dyrektywa wiąże w sprawie lub jaki jest unijny wzorzec interpretacyjny, nie można przyjąć, że normatywna podstawa rozstrzygnięcia w sprawie została prawidłowo zastosowana.

Książka zawiera omówienie zagadnień nie tylko w aspekcie teoretycznym, lecz także w odniesieniu do konkretnych problemów udokumentowanych odpowiednio dobranym orzecznictwem sądów wszystkich instancji i jego analizą.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, asystentów sędziów, pełnomocników procesowych stron i teoretyków prawa zainteresowanych zagadnieniem stosowania prawa przez sąd.

strzałka w dół na szarym tle

Cena:

99.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, PDF