Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
1016
Dostępne formaty:
EPUB
PDF
Rozmiar pliku:
1,7 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2012
ISBN:
978-83-264-4879-9
ISBN (druk):
978-83-264-0748-2

Biznes

Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi

Autor: Joanna M. Salachna, Cezary Kosikowski
Opis
Książka jest kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących finansów samorządowych oraz o problemach pojawiających się w praktyce i sposobach ich rozwiązywania. Publikacja ma formę pytań i odpowiedzi odnoszących się do najważniejszych kwestii z zakresu finansów samorządowych. Z książki czytelnik dowie się m.in.: o jakim wymogom muszą odpowiadać uchwały podatkowe jednostek samorządu terytorialnego, o jakie są obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych związane z wykonywaniem budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o w jakim zakresie odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego ponosi skarbnik (główny księgowy), o jakich opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego nie zalicza się do opłat lokalnych i dlaczego. Atutem opracowania są zamieszczone w nim wzory pism (uchwał, decyzji, deklaracji), które mogą okazać się przydatne w praktyce. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla radnych oraz pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego i regionalnych izb obrachunkowych, a także rzeczników dyscypliny finansów publicznych i członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również sędziów i członków samorządowych kolegiów odwoławczych. Książka jest dziełem specjalistów zajmujących się naukowo i praktycznie finansami samorządowymi.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

169.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, PDF