Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
276
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
2,2 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2012
ISBN:
978-83-264-4643-6
ISBN (druk):
978-83-264-0738-3

Biznes

Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne

Autor: Agnieszka Szczekala
Opis
Dzieła sztuki, dobra kultury, zabytki mają charakter szczególny, są one bowiem duchowym i materialnym dorobkiem człowieka. Ich ochrona leży zarówno w interesie publicznym, jak i prywatnym. Przestępczość przeciwko dziełom sztuki, dobrom kultury, zabytkom była tematem licznych opracowań, jednakże przedmiotem rozważań w nich zawartych były przede wszystkim zjawiska kradzieży, niszczenia, przemytu czy restytucji dóbr kultury. Prezentowana monografia jest pierwszą pracą w tak szerokim zakresie omawiającą problematykę fałszerstw dzieł sztuki obejmującą w szczególności zagadnienia prawnokarne.

W publikacji autorka udziela m.in. odpowiedzi na pytania: co kwalifikuje przedmiot jako dzieło sztuki, czym jest falsyfikat, czy można zaliczyć dzieła sztuki do dokumentów w rozumieniu prawa karnego, jak chronione są osobiste i majątkowe prawa autorskie dzieła sztuki. Książka zawiera ponadto: wyniki badań obejmujące analizę akt prokuratorskich i sądowych z lat 2004-2008 z terenu całej Polski, prezentację ciekawych stanów faktycznych dotyczących fałszerstw dzieł sztuki. Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, policjantów. Będzie pomocne także antykwariuszom, właścicielom i pracownikom domów aukcyjnych. Książka powinna zainteresować również pracowników naukowych oraz osoby przygotowujące monografie lub komentarze z zakresu ochrony zabytków.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

99.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF