Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
174
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
3,3 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2013
ISBN:
978-83-255-5402-6
ISBN (druk):
978-83-255-5401-9

Biznes

Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski

Autor: Janusz Beksiak, Magda Ciżkowicz, Jakub Karnowski
Opis
Autorzy książki stawiają przed sobą dwa zadania: Po pierwsze chcą znaleźć odpowiedź na pytanie, czy okresowe zmiany  aktywności gospodarki kapitalistycznej, falowanie tej gospodarki w czasie, tradycyjnie rozpatrywane jako cykle koniunkturalne lub kryzysy gospodarcze, to jest choroba kapitalizmu czy zjawisko normalne, a nawet w jakimś stopniu korzystne. Drugie zadanie to zanalizowanie, jak wspomniane zjawisko kształtowało się w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat.   Książka stanowi udane, kompleksowe studium mechanizmów i przyczyn zmian aktywności gospodarczej. Opiniowana praca stanowi w moim przekonaniu udaną próbę wieloaspektowego zdiagnozowania przyczyn pojawiania się w gospodarce nagłych, silnych wahań koniunktury. Tematyka ta – z natury swojej zawsze aktualna – nabiera w bieżącym czasie szczególnego znaczenia w związku z kryzysem gospodarczym ostatnich lat i dyskusją ekonomistów nad możliwościami skutecznego przeciwdziałania recesji oraz minimalizowania jej negatywnych skutków. Praca stanowi ważny głos w dyskusji nad prowadzeniem polityki zrównoważonego rozwoju. Prof. dr hab. Sławomir Dorosiewicz Szkoła Główna Handlowa
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

49.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF