Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
208
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
1,9 MB
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersy
Data wydania:
2014
ISBN:
978-83-7969-769-4
ISBN (druk):
978-83-7969-407-5

Biznes

Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym

Autor: Izabela Skomerska-Muchowska
Opis
Problematyka immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym jest zagadnieniem doniosłym zarówno dla teorii, jak i praktyki prawa międzynarodowego. Instytucja immunitetów, w szczególności immunitetu państwa, znajduje swoje uzasadnienie w podstawowych zasadach systemu prawa międzynarodowego. Jednocześnie immunitety wyznaczają ramy wzajemnych relacji między państwami w zakresie wykonywania jurysdykcji. Zachodzące współcześnie zmiany, takie jak wzmocnienie pozycji jednostki, w szczególności ochrony jej praw podstawowych, czy coraz częstsze wchodzenie państwa w stosunki prywatnoprawne, powodują, że przedmiot niniejszego opracowania jest jednym z najszerzej dyskutowanych zagadnień w doktrynie zarówno prawa międzynarodowego, jak i poszczególnych dziedzin prawa krajowego, w ramach których immunitety te są realizowane. Nie ulega wątpliwości, że różne postaci immunitetów (w szczególności immunitet państwa, funkcjonariuszy państwa, immunitety dyplomatyczne oraz immunitet organizacji międzynarodowych) podlegają obecnie przemianom, co do ich zakresu i możliwych włączeń. Powstaje zatem pytanie, w jakim stopniu i zakresie immunitety muszą pozostać niewzruszalne w interesie utrzymania porządku międzynarodowego i zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa lub organizacji międzynarodowej w stosunkach międzynarodowych, w jakim zaś powinny być ograniczone, np. w interesie ochrony jednostki. Niniejsza publikacja jest próbą rozstrzygnięcia tej niezwykle istotnej dla praktyki kwestii.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

26.40
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF