Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
242
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
6,7 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2016
ISBN:
978-83-8092-308-9
ISBN (druk):
978-83-264-9632-5

Biznes

Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej

Autor: Jadwiga Suchecka
Opis
Opracowanie poświęcone jest zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na: specyfikę proponowanych ujęć teoretycznych i praktycznych odnoszących się np. do takich kategorii jak podaż i popyt na opiekę zdrowotną i ich wpływu na równowagę ekonomiczną, wykorzystanie metod ewaluacji ekonomicznej i ich zastosowanie w analizie efektywności kosztów, problemy i metody analiz rynku ubezpieczeń zdrowotnych z uwzględnieniem zachowania się podmiotów na tym rynku i hazardu moralnego, kierunki reform systemów zdrowotnych w niektórych krajach, wybrane koncepcje pomiaru zdrowia i jego wartościowanie w wyrażeniu pieniężnym. W drugim wydaniu książki - rozszerzonym i uaktualnionym - zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rozpoczynając od zdefiniowania i uporządkowania pojęć i definicji, zwracając również uwagę na zastosowania teorii normatywnej, teorii dobrobytu oraz dodatkowego dobrobytu. Rozważania wstępne zostały rozszerzone o charakterystykę modeli systemów zdrowotnych i wybrane koncepcje dotyczące ewolucji systemów zdrowotnych. Na tym tle zdefiniowano kategorię zdrowia, określono sposoby jego pomiarów i wyrażono jego stan w kategoriach pieniężnych.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

119.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF