Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Doręczenia w postępowaniu cywilnym
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
499
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
3,7 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2015
ISBN:
978-83-255-6164-2
ISBN (druk):
978-83-255-6163-5

Biznes

Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Autor: Ireneusz Wolwiak
Opis
Monografia stanowi naukową analizę czynności, jaką jest doręczenie pism sądowych i procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym. Analiza zawiera zarówno ocenę charakteru tej czynności, jak i sposób jej dokonania. Prezentowana praca omawia najczęstsze przyczyny wadliwości doręczenia, a także obowiązki stron postępowania w przedmiocie wskazania adresu dla potrzeb takiego postępowania. Czytelnik ma możliwość zapoznania się m.in. z: podmiotami, którymi posługuje się sąd przy doręczaniu pism; doręczaniem pism na podstawie art. 139 § 1 KPC poprzez tzw. awizo, które wywołuje znaczne kontrowersje w nauce i orzecznictwie; doręczaniem pism pełnomocnikom procesowym, a wśród nich przede wszystkim adwokatom i radcom prawnym; problematyką doręczania pism w razie nieznajomości miejsca pobytu strony, w tym przede wszystkim poprzez doręczenie kuratorowi; obowiązkami fachowych pełnomocników w zakresie doręczenia pism procesowych pomiędzy nimi; pismami doręczanymi przez sąd z zaznaczeniem rodzaju orzeczeń, które mają być doręczone; podmiotami, którym mają być doręczone pisma oraz sposobami doręczenia w zależności od podmiotu doręczeń; dokumentem potwierdzenia doręczenia wraz z obowiązkami strony i podmiotu doręczającego. Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę doręczeń w postępowaniu cywilnym, zapoznać się z poglądami doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu prawa procesowego.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

149.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF