Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
376
Dostępne formaty:
EPUB
PDF
Rozmiar pliku:
2,6 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2011-10-20
ISBN:
978-83-264-3036-7
ISBN (druk):
978-83-264-1510-4

Biznes

Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych

Autor: Maciej Mataczyński
Opis
W książce przedstawiono: sposób postępowania w przypadku naruszenia obowiązków przez nabywców znacznych pakietów akcji i rozważania alternatywne związane z tymi naruszeniami, pogłębioną analizę zagadnień związanych z obrotem na rynku regulowanym, próbę zastosowania ogólnych koncepcji cywilistycznych do szczegółowej kwestii z zakresu prawa rynku kapitałowego, pokazującą szanse i ograniczenia, które wiążą się z takim zabiegiem, unikalny przegląd prawnoporównawczy i analizę zastosowania przepisów prawa prywatnego międzynarodowego (kolizyjnoprawnych), kolizyjnoprawne aspekty prawa rynku kapitałowego. .. Publikacja skierowana jest do przedstawicieli nauki, w szczególności do osób zainteresowanych tematyką prawa spółek handlowych i prawa rynku kapitałowego oraz szerzej prawa cywilnego. Zainteresuje także radców prawnych, adwokatów, sędziów i notariuszy. Nie mam wątpliwości, że temat rozprawy został wybrany dobrze, w sposób przemyślany. Brak jest bowiem w polskim piśmiennictwie opracowania na ten temat. ( ) Praca jest napisana dobrym językiem prawniczym, jasno są formułowane poglądy, wyraźnie stawiane tezy . Prof. dr hab. Andrzej Kidyba
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

99.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, PDF