Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Biegły rewident a zarządzanie ryzykiem gospodarczym
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
31
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
1,0 MB
Wydawnictwo:
E-bookowo
Data wydania:
2015-09
ISBN:
978-83-272-3636-4

Biznes

Biegły rewident a zarządzanie ryzykiem gospodarczym

Autor: Dr Jerzy Podlewski
Opis
Celem opracowania, którą oddajemy w Twoje ręce Czytelniku, jest analiza zadań stawianych przed rewizją finansową w związku z oceną ryzyka gospodarczego badanych przedsiębiorstw. Biegły rewident, zewnętrzny niezależny audytor finansowy realizując koncepcję audytu opartego o ryzyko („risk-based audit”) analizuje różne aspekty ryzyka badanego podmiotu oraz ich możliwy wpływ na ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych.
Prowadzenie działalność gospodarczej jest nieodłącznie związane z różnorodnym ryzykiem, ale można bez obawy stwierdzić, że sprawozdawczość finansowa jest swoistą „soczewką” skupiająca i wyrażająca łączny skutek oddziaływania wielu ryzyk na podmiot gospodarczy.
Jednocześnie same sprawozdania finansowe są coraz istotniejszym źródłem ryzyka, które zagraża utrzymaniu i wzrostowi wartości przedsiębiorstwa, a nawet ciągłości jego funkcjonowania. Podmioty gospodarcze coraz częściej wykorzystują różnorodne narzędzia zarządzania ryzykiem, a jednym z najważniejszych środków oddziaływania na ryzyko jest obowiązek dokonywania niezależnej obiektywnej, rewizji finansowej. Przed audytorem zewnętrznym, którym jest biegły rewident stawiane są coraz to nowe wymagania związane z analizą ryzyka i szerzej oceną systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

10.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF