Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
629
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
3,6 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2011
ISBN:
978-83-255-3440-0
ISBN (druk):
978-83-255-3337-3

Biznes

Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych

Autor: Aleksander J. Bělohlávek, Renáta Hótová
Opis
Biegli i ich opinie są obecnie nieodłącznym elementem niemal wszystkich postępowań sądowych, administracyjnych i arbitrażowych – wynika to z rosnącej złożoności tych postępowań i wpływu regulacji międzynarodowych na prawo krajowe. W przeciwieństwie do oceny i kwalifikacji przepisów prawnych, standardy opinii biegłych nie są związane wyłącznie z prawem krajowym. Niniejsza publikacja poświęcona jest analizie roli biegłych sądowych w sporach międzynarodowych. Jednocześnie umożliwia porównanie krajowych regulacji w za kresie postępowań pozbawionych elementu międzynarodowego występujących w różnych kulturach i porządkach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia przy przeprowadzaniu dowodów. Publikacja jest poświęcona zarówno postępowaniom sądowym i administracyjnym, jak i arbitrażowym. Uwzględnia również postępowanie w sprawach cywilnych i karnych, postępowania szczególne oraz te wynikłe ze sporów inwestycyjnych. Autorzy, wybitni praktycy i teoretycy, opisują warunki i sposoby powoływania biegłych, ich status oraz wykonywanie czynności przez biegłych, w tym sporządzanie opinii w ramach postępowania dowodowego, a także techniki tworzenia opinii oraz przesłuchiwania biegłych. Książka została uzupełniona o tłumaczenia przepisów o działalności biegłych w różnych krajach, tłumaczenie Regulaminu ICC o działalności biegłych, regulaminu IBA o postępowaniu dowodowym (2010), analizy, raporty i tabele porównawcze oraz wybór wzorów umów dotyczących pomocy prawnej wykonywanej przez biegłych. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów, arbitrów, a także dla nauczycieli, studentów, biegłych oraz pracowników administracji publicznej i legislacji, a także dla do radców podatkowych, audytorów, zwłaszcza tych pracujących w sektorze bankowym.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

141.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF