Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
255
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
1,8 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2013
ISBN:
978-83-255-5345-6
ISBN (druk):
978-83-255-5344-9

Biznes

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Autor: Jędrzej Maksymilian Kondek
Opis
Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Zagadnienie bezprawności jedynie na pozór wydaje się być jasne i rozstrzygnięte przez doktrynę i orzecznictwo. Stanowiska nauki i judykatury są zgodne, ale wynika to w dużej mierze z traktowania bezprawności jako pojęcia jasnego i niewymagającego dalszych analiz. W rzeczywistości tak nie jest. Celem niniejszej książki jest podsumowanie poglądów na temat bezprawności oraz próba stworzenia syntetycznej teorii bezprawności w prawie polskim. W pracy starano się zrewidować obecne poglądy na temat natury bezprawności oraz wykazać zasadność przyjmowania jednolitego charakteru bezprawności zarówno przy odpowiedzialności kontraktowej, jak i deliktowej. Chociaż praca dotyczy pojęcia bezprawności w prawie polskim, analizy dokonano na szerokim tle prawnoporównawczym, uwzględniając regulacje prawne, orzecznictwo i naukę prawa wielu państw europejskich oraz modelowe projekty Principles of European Tort Law i Draft Common Frame of Reference. W książce przedstawiono analizę treści i zakresu bezprawności oraz jej granic, przedmiotu bezprawia, kontratypów, przedmiotu oceny z punktu widzenia bezprawności, stosunku bezprawności do winy oraz zbadano podobieństwa i różnice pomiędzy bezprawnością deliktową a kontraktową.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

89.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF