Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
265
Dostępne formaty:
EPUB
MOBI
PDF
Rozmiar pliku:
3,3 MB
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersy
Data wydania:
2014
ISBN:
978-83-7969-528-7
ISBN (druk):
978-83-7969-395-5

Biznes

Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej

Autor: Agnieszka Skoczylas-Tworek
Opis
System kontroli wewnętrznej jest to ogół reguł, struktur, zasobów, procedur, podejmowanych działań w ramach organizacji, właściwych dla realizacji postawionych przed nią celów i zadań. Wytworzenie odpowiednich warunków do jego funkcjonowania przyczynia się do maksymalizacji i efektywności działania poszczególnych jego części składowych, a tym samym całej organizacji. O sprawności funkcjonowania systemu kontroli decyduje osiąganie celów przez jednostkę w sposób efektywny i skuteczny oraz szybkość reagowania na pojawiające się zagrożenia. Konieczne staje się wykorzystanie audytu Do jego zadań należy ocena i doskonalenie obszarów funkcjonujących w jednostce, w tym weryfikacja efektywności mechanizmów kontrolnych, a także monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena zarządzania ryzykiem w celu dostarczania zarządzającemu informacji na temat prawidłowości działania systemu kontroli wewnętrznej, które są konieczne w procesie podejmowania decyzji. Wszelkie zagadnienia przedstawione w publikacji zostały opisane z uwzględnieniem regulacji prawnych, międzynarodowych wytycznych, wyników badań teoretycznych i empirycznych zawartych w polskiej oraz zagranicznej literaturze poświęconej temu tematowi, a także informacji pozyskanych z otoczenia rynkowego. Dzięki szerokiemu ujęciu audytu, publikacja adresowana jest do studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków zawodowo wykonujących czynności audytowe, a także tych, którzy w przyszłości chcieliby takie usługi świadczyć.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

35.28
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, MOBI, PDF