Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Artyści wykonawcy - prawa i ich ochrona
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
172
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
1,8 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2008
ISBN:
978-83-264-1833-4

Biznes

Artyści wykonawcy - prawa i ich ochrona

Autor: Sławomir Tomczyk
Opis
Stan prawny na 1.02.2008 r.Sztuka stała się dla współczesnego człowieka częściążycia w skali dotychczas nieznanej. Zjawiska związanez kreacją, percepcją czy też obrotem sztukąwywołują różnorodne skutki społeczne, stąd rosnącezainteresowanie prawem autorskim. Trudno jednaknie zauważyć, że zarówno ustawodawca, jaki doktryna, koncentrując uwagę na przedmiocie prawaautorskiego - utworze, nie dostrzegają w należytymstopniu faktu, że percepcja wielu utworówodbywa się przez obcowanie z dwoma dobrami materialnymi:utworem i jego artystycznym wykonaniem.Artystyczne wykonanie stanowi zatem odrębne odutworu dobro, którego kreacja niewątpliwie uzasadniaprzyznanie stosownej ochrony prawnej. Regulacjechroniące prawa artystów wykonawców pojawiłysię w polskim systemie prawa cywilnego stosunkowoniedawno, wprowadzono je bowiem dopiero w 1994 r.ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Niniejsza monografia przedstawia problematykępraw do artystycznego wykonania oraz jego ochronyprawnej, uwzględniając zarówno kwestie teoretyczne,jak i zagadnienia natury praktycznej. Rozważania ilustrowanesą orzecznictwem polskich sądów.

Adresatami książki mogą być więc nie tylko profesjonaliści zajmującysię tą problematyką, lecz również osoby chcąceposzerzyć swą wiedzę z zakresu prawa autorskiego.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

73.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF