Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP. Tom 1
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
330
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
1,7 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2010
ISBN:
978-83-255-1608-6
ISBN (druk):
978-83-255-1608-6

Biznes

Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP. Tom 1

Autor: Michał Ambroziak
Opis
Książka jest pierwszym tomem kompleksowej publikacji zawierającej opis zasad i metod analizy sprawozdań finansowych. Publikacja, w ramach której analizie porównawczej poddane zostały trzy główne systemy sprawozdawczości finansowej (system polski, unijny – MSSF oraz amerykański – US GAAP), została podzielona na następujące trzy części: czytanie sprawozdań (tom 1), ocena sprawozdań (tom 2), ocena wiarygodności sprawozdań (tom 3).
W niniejszym tomie szczegółowo omówiono konstrukcję sprawozdań finansowych, przez wskazanie elementów składających się na poszczególne pozycje sprawozdawcze. W publikacji uwzględnione zostały istotne zmiany, jakie wprowadzono nowym MSR 1 w odniesieniu do zasad prezentacji sprawozdań finansowych (polegające głównie na zastąpieniu rachunku zysków i strat sprawozdaniem z całkowitych dochodów, z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu prezentowanych w owym dokumencie informacji). Każdy rozdział, a często nawet podrozdział, zawiera podsumowanie w formie syntetycznej tabeli wskazującej kluczowe rozbieżności występujące między porównywanymi systemami. Na tle innych znanych mi publikacji z tego zakresu książka wyróżnia się pozytywnie, tak pod względem merytorycznym, jak i sposobem prezentacji treści. Treść opracowania jest bardzo interesująca, napisana w sposób zrozumiały, a zarazem wnikliwy oraz uwzględnia najnowsze regulacje prawne. Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków – użytkowników sprawozdań finansowych (np. analityków kredytowych, inwestorów, menedżerów), jak i do studentów kierunków ekonomicznych i biznesowych.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

44.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF