Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
220
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
3,3 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2008
ISBN:
978-83-264-1830-3
ISBN (druk):
978-83-7526-889-8

Biznes

Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych

Autor: Aneta Jakubiak-Mirończuk
Opis
Stan prawny na 1.01.2008 r.Alternatywne formy rozwiązywania (AlternativeDispute Resolution) sporów sądowychzyskały ogromną popularność na świeciei w Europie, w tym także w Polsce. Funkcjonująone zarówno jako część wymiaru sprawiedliwości,jak i poza nim. Ilość tych metod oraz ichdynamiczny rozwój zmienia model stosowaniaprawa i otwiera przed uczestnikami sporównowe możliwości. Niniejsza publikacja, pozakomentarzem do instytucji prawa polskiegoo cechach ADR, przedstawia tendencje rozwojuoraz mechanizm funkcjonowania form ADRna świecie. Argumentacyjna struktura rozważańma na celu podkreślenie zalet i wad sądowych,jak i pozasądowych form zakończeniasporów. Całościowe ujęcie kwestii ADR pozwalana sformułowanie wniosków o miejscu,zakresie i funkcji metod ADR w polskim systemieprawa.
Książka jest kierowana zarówno dopraktyków, jak i studentów prawa.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

49.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF