Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
332
Dostępne formaty:
EPUB
PDF
Rozmiar pliku:
1,1 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2014
ISBN:
978-83-264-7942-7
ISBN (druk):
978-83-264-3332-0

Biznes

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Autor: Grzegorz Łaszczyca
Opis
W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in. ich: istota, zasady tworzenia, język, udostępnianie, okazywanie oraz przesyłanie, odtwarzanie, zwrot materiałów z akt sprawy. Kluczowe znaczenie dla praktyki administracyjnej mają zwłaszcza zagadnienia dotyczące składników akt sprawy (ze względu na konsekwencje procesowe poszczególnych postaci utrwaleń) oraz te związane z czynnością udostępniania akt sprawy - już sama liczba orzeczeń sądowych odnoszących się do wskazanej problematyki podkreśla jej doniosłość w sferze orzecznictwa administracyjnego.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, stron postępowania administracyjnego oraz ich zastępców procesowych, sędziów sądów administracyjnych oraz dla pracowników naukowych.

strzałka w dół na szarym tle

Cena:

99.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, PDF