Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
231
Dostępne formaty:
EPUB
MOBI
Rozmiar pliku:
558,4 KB
Wydawnictwo:
Difin
Data wydania:
2013-09
ISBN:
978-83-7641-980-0
ISBN (druk):
978-83-7641-979-4

Biznes

Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego

Autor: Barbara Krupa
Opis
Celem niniejszej pracy jest analiza treści przepisów dotyczących inwestycji celu publicznego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako podstawowego aktu prawnego w tym obszarze, jak również analiza przepisów ustaw o specjalnych zasadach prowadzenia inwestycji, w tym inwestycji w zakresie dróg publicznych. Opracowanie jest pierwszym tak kompleksowym ujęciem tej problematyki w literaturze przedmiotu, gdzie szczególną rolę przywiązuje się do przedstawienia interakcji pomiędzy przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym a ustawami o specjalnych zasadach realizacji inwestycji. Dotychczasowa literatura przedmiotu koncentrowała się głównie na przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a jedynie w niewielkim zakresie analizując konsekwencje uchwalania kolejnych ustaw specjalnych dla całego systemu gospodarki przestrzennej w Polsce. Dlatego też praca będzie mogła być wykorzystana, zarówno przez organy administracji publicznej, szczególnie urzędy miast i gmin na co dzień zajmujące się problematyką zagospodarowania przestrzennego, jak również przez inwestorów, którzy planują realizację inwestycji celu publicznego.

Publikacja będzie też mogła służyć jako materiał dydaktyczny w szkołach wyższych, gdzie prowadzone są zajęcia z gospodarki przestrzennej.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

38.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, MOBI