Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
416
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
1,6 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2017
ISBN:
978-83-8107-480-3
ISBN (druk):
978-83-8107-236-6

Biznes

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Autor: Marek Szubiakowski
Opis
Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.
Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

109.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF