Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
258
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
4,4 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2016
ISBN:
978-83-255-8396-5
ISBN (druk):
978-83-255-8395-8

Biznes

Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne

Autor: Filip Chybalski, Joanna Rutecka, Edyta Marcinkiewi
Opis
W monografii podjęto próbę wykorzystania danych statystycznych o systemach emerytalnych ok. 30 krajów europejskich do oceny ich adekwatności dochodowej, efektywności oraz redystrybucyjności. Zbadano również zależności między tymi kategoriami oraz ich zróżnicowanie w przekroju porządków emerytalnych, wyodrębnionych na podstawie kryterium relacji między państwem i rynkiem w systemie emerytalnym. Zauważono m.in., że relacja między państwem a rynkiem nie jest wyznacznikiem adekwatności dochodowej emerytur, wpływa natomiast na efektywność systemu emerytalnego, przede wszystkim w wymiarze interakcji z rynkiem pracy, a także na poziom redystrybucji, przy czym wpływ ten wynika ze stosowania różnych formuł emerytalnych w różnych porządkach. Recenzowana książka jest oryginalna i wnosi istotny wkład poznawczy do nauki, w szczególności w dziedzinie ekonomii emerytalnej i polityki społecznej. Dostarcza nie tylko nowej, oryginalnej wiedzy na temat adekwatności, efektywności i redystrybucji systemów emerytalnych wszystkich państw Unii Europejskiej, ale także wzbogaca metodykę ilościowych i jakościowych badań komparystycznych systemów zabezpieczenia emerytalnego, z możliwością szerszego wykorzystania tejże metodyki do dalszych badań, w różnych przekrojach czasowych i przestrzennych (…) Wykorzystane w pracy, precyzyjne i wielowymiarowe wskaźniki służące do pomiaru wybranych parametrów systemów emerytalnych mogą z powodzeniem znaleźć zastosowanie w badaniach porównawczych systemów emerytalnych także w odniesieniu do państw pozaeuropejskich i w innych okresach. dr hab. Marek Szczepański, prof. PP Katedra Nauk Ekonomicznych Wydział Inżynierii Zarządzania
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

69.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF