Czytelnia Kiosk24.pl

FUNDUSZE ETF (4/2015)

Capital Trader Magazine | 21 październik 2015


Capital Trader Magazine

Zamów prenumeratę tego tytułu

* Pokazana okładka tytułu jest aktualną okładką tytułu Capital Trader Magazine. Kiosk24.pl nie gwarantuje, że czytany artykuł pochodzi z numeru, którego okładka jest prezentowana.


Te nowoczesne instrumenty rynków finansowych o wysokiej płynności i niskich kosztach nabycia są kluczowe i popularne wśród inwestorów. O ile w Polsce panuje jeszcze moda na fundusze inwestycyjne, to zachodni inwestorzy w swojej kulturze inwestycyjnej mają właśnie te nowoczesne aktywa lokaty kapitału. Te instrumenty finansowe będące na wyciągnięcie ręki dla każdego inwestora nawet w Polsce, nie wymagają dużego zaangażowania osoby odpowiadającej za jej zarządzanie. Ich koszty są niższe, gdyż nie jest potrzebna specjalnie zatrudniona osoba monitująca na bieżąco zachowanie się na rynku części składowych funduszu inwestycyjnego i wielu innych wskaźników, tak ekonomicznych jak politycznych. Te o pasywnej formie zarządzania instrumenty finansowe nie generują zbędnych kosztów. Portfel zbudowany w oparciu o takie zasady oferuje profil ryzyka oraz zysków na tym samym poziomie, co tradycyjne fundusze inwestycyjne. Niekiedy bywa też, że fundusze typu ETF, są także zarządzane aktywnie. Jednak zarządzanie aktywne TFI i ETF różni się między sobą. Te pierwsze (TFI/TFZ) opierają zarządzanie funduszem na analityku, który naśladuje rynek i monituje benchmark. Gdy mówimy o zarządzaniu aktywnym ETF-ów mamy na myśli stworzoną wcześniej strategię inwestycyjną (najczęściej przez emitenta/właściciela ETF-u, aby wygenerować zysk w ramach benchmarku przy minimalnej interwencji osoby nimi zarządzającej). Jednym słowem chodzi tu o koszt funduszu, który jest niższy dla ETF-ów.

Różnica pomiędzy strategiami

  • Aktywne - Aktywnych strategii używa się, aby wygenerować zyski w ramach benchmarku lub wskaźnika rentowności. Strategie aktywne opierają się na badaniach fundamentalnych. Wymagają one dużego zaangażowania osoby odpowiadające za jej zarządzanie.
  • Pasywne - Strategie pasywne – instytucjonalne. Produkty indeksowe nie będące ETFami oraz ETFy iShares – są stosowane do poszukiwania podobnych zysków, co odpowiadający im indeks. Portfel zbudowany w oparciu o te zasady oferuje profil ryzyka oraz zysków na tym samym poziomie. W strategiach pasywnych do konstrukcji portfela używa się modeli ilościowych.
(.....)
Inne artykuły z wydania 4/2015 jako plik PDF do pobrania znajduje się w zakładce Opis w ofercie tytułu Capital Trader Magazine.

Wróć do czytelni