Strona główna /
Katalog /
Audiobooki /
Język polski - Współczesność
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

audiobook

Czas trwania:
80.53 min
Dostępne formaty:
MP3
Rozmiar pliku:
46,2 MB
Wydawnictwo:
Marekas
Data wydania:
2007-03-01
ISBN:
978-83-60913-07-9
ISBN (druk):
978-83-60913-07-9

Biznes

Język polski - Współczesność

Autor: Małgorzata Choromańska
Opis
Słuchając tej płyty poznasz m.in. periodyzację współczesności, poezję Kolumbów Rocznik XX wraz z reprezentantem tego pokolenia, twórców epoki wraz ich dorobkiem literackim, literaturę socrealistyczną i jej cechy, najważniejsze nurty w literaturze polskiej po 1956 roku oraz ich przedstawicieli, a także literaturę w okresie od 1968 do 1978 roku. Dowiesz się również, jaki wpływ na literaturę współczesną wywarła filozofia egzystencjalna. SPIS TREŚCI: 1. Czas i periodyzacja Współczesności. 2. Twórczość czasu wojny. Poezja Kolumbów Rocznik XX. 3. Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 4. Życie i twórczość Tadeusza Różewicza. 5. Życie i twórczość Tadeusza Borowskiego. 6. Życie i twórczość Hanny Krall. 7. Życie i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 8. Twórczość socrealistyczna lat 1949-1956. 9. Twórczość Pokolenia Współczesności 1956-1968. Nowe nurty w literaturze polskiej. 10. Neoklasycyzm. Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska. 11. Turpizm. Życie i twórczość Rafała Wojaczka. 12. Lingwizm. Życie i twórczość Mirona Białoszewskiego. 13. Twórczość dramatyczna. Sławomir Mrożek, Tadeusz Konwicki. 14. Literatura lat 1968-1978. Życie i twórczość Stanisława Barańczaka. 15. Twórczość drugoobiegowa lat 1978-1989. Poezja religijna. Ks. Jan Twardowski. 16. Twórczość po 1989 roku. Pokolenie bruLionu. 17. Filozofia egzystencjalna. 18. Życie i twórczość Alberta Camusa. 19. Podsumowanie. Pojęcia i cytaty epoki. 20. Bibliografia. BIBLIOGRAFIA – WSPÓŁCZESNOŚĆ: 1. Marzec Anna, Od Schulza do Myśliwskiego. Interpretacje współczesnej prozy polskiej. Sugestie metodyczne dla nauczycieli, Oficyna Wydawnicza Impuls Tekst, Kraków 1998. 2. Oksfordzka ilustrowana Historia Filozofii, pod red. Anthony˘ego Keenny˘ego, Zyski i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001. 3. Słownik pisarzy, redakcja i korekta Agnieszka Nawrot, Patrycja Jabłońska, Anna Grzesik, Wydawnictwo Greg, Kraków 2004. 4. Słownik terminów literackich, pod redakcją Janusza Sławińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2002. 5. Wroczyński Tomasz, Literatura polska po 1939 roku, Podręcznik dla klas maturalnych, WSiP, Warszawa 1999.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

5.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
MP3