Strona główna /
Katalog /
Audiobooki /
Język polski - Renesans i Barok
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

audiobook

Czas trwania:
72.72 min
Dostępne formaty:
MP3
Rozmiar pliku:
41,7 MB
Wydawnictwo:
Marekas
Data wydania:
2007-03-01
ISBN:
978-83-60913-01-7
ISBN (druk):
978-83-60913-01-7

Biznes

Język polski - Renesans i Barok

Autor: Małgorzata Choromańska
Opis
W części dotyczącej Renesansu (Odrodzenia), poznasz m.in. najistotniejsze różnice pomiędzy Średniowieczem a Renesansem, zdobędziesz wiedzę o prądach umysłowych Renesansu i najważniejszych pisarzach tego okresu wraz z interpretacją ich twórczości. Zgłębisz także tajniki wiedzy związanej z pojawieniem się Renesansu w Polsce oraz wybitnych twórców z opisem ich literackiego dorobku. Usłyszysz o literaturze powszechnej i słynnych Geniuszach Renesansu, o których powinno się pamiętać. W części dotyczącej Baroku zaś, poznasz światopogląd i filozofię tego okresu wraz z jej myślicielami, polską literaturę i jej twórców, różnorodne nurty wraz z ich przedstawicielami i dorobkiem literackim oraz wiedzę z zakresu sztuki barokowej. SPIS TREŚCI: 1. Renesans. Czas i nazwa epoki. 2. Średniowiecze a Renesans. 3. Prądy umysłowe epoki: Humanizm i Reformacja. 4. Najwięksi pisarze Odrodzenia włoskiego: Dante Alighieri, Francesco Petrarka, Giovanni Bocaccio. 5. Najwięksi pisarze Odrodzenia francuskiego: Pierre de Ronsard, Francois Rabelais, Michel de Montaigne. 6. Myśliciele polityczni europejskiego Renesansu: Niccolo Machiavelli, Erazm z Rotterdamu, Tomasz Morus. 7. Renesans w Polsce. Twórcy polskiego Renesansu: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Szymon Szymonowic. 8. Publicystyka renesansowa. Andrzej Frycz Modrzewski, Piotr Skarga. 9. Literatura powszechna. William Shakespeare. 10. Geniusze Renesansu. Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi. 11. Podsumowanie. Pojęcia i cytaty epoki. Bibliografia. 12. Barok. Czas i nazwa epoki. 13. Światopogląd Baroku. 14. Filozofia Baroku: Kartezjusz, Pascal. 15. Nurty w polskiej literaturze Baroku i wybitni twórcy: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Chryzostom Pasek, Wacław Potocki. 16. Klasycyzm francuski. Życie i twórczość Moliera. 17. Sztuka Baroku. 18. Podsumowanie. 19. Pojęcia i cytaty epoki. 20. Bibliografia. Opracowanie: Małgorzata Choromańska Recenzja: dr Mirosława Łuczak - Filipiak Małgorzata Wiśniewska Lektor: Janusz German BIBLIOGRAFIA - RENESANS: 1. Chrząstowska Bożena, Wysłouch Seweryna, Poetyka stosowana, WSiP, Warszawa 1978. 2. Miłosz Czesław, Historia literatury polskiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996. 3. Okresy literackie, praca zbiorowa pod redakcją Jana Majdy, WSiP, Warszawa, 1988. 4. Słownik pisarzy, redakcja i korekta Agnieszka Nawrot, Patrycja Jabłońska, Anna Grzesik, Wydawnictwo Greg, Kraków 2004. 5. Słownik terminów literackich, pod redakcją Janusza Sławińskiego, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław 2002. BIBLIOGRAFIA - BAROK: 1. Chrząstowska Bożena, Wysłouch Seweryna, Poetyka stosowana, WSiP, Warszawa, 1978. 2. Okresy literackie, praca zbiorowa pod redakcją Jana Majdy, WSiP, Warszawa 1988. 3. Słownik pisarzy, redakcja i korekta Agnieszka Nawrot, Patrycja Jabłońska, Anna Grzesik, Wydawnictwo Greg, Kraków 2004. 4. Słownik terminów literackich, pod redakcją Janusza Sławińskiego, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław 2002. 5. Vincenz Andrzej, Wstęp do: Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

5.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
MP3