Strona główna /
Katalog /
Audiobooki /
Język polski - Oświecenie
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

audiobook

Czas trwania:
76.85 min
Dostępne formaty:
MP3
Rozmiar pliku:
44,1 MB
Wydawnictwo:
Marekas
Data wydania:
2008
ISBN:
978-83-60913-02-4
ISBN (druk):
978-83-60913-02-4

Biznes

Język polski - Oświecenie

Autor: Małgorzata Choromańska
Opis
W części dotyczącej Oświecenia, usłyszysz m.in. o światopoglądzie, prądach umysłowych i nurtach artystyczno - literackich tej epoki, jak również o twórcach Oświecenia francuskiego. Dowiesz się także jak przebiegało Oświecenie w Polsce oraz poznasz jego wybitnych przedstawicieli wraz z interpretacją najważniejszych utworów literackich. W części dotyczącej przedstawienia prezentacji maturalnych, znajdziesz dwie wzorcowe prezentacje, które na pewno okażą się dla Ciebie pomocą w przygotowywaniu Twojej własnej prezentacji. Pierwsza z nich dotyczy Boga i Szatana w literaturze, druga zaś problemu maski i formy w literaturze. Obie prezentacje zawierają szczegółowy ramowy plan wypowiedzi, bibliografię i prezentację właściwą. SPIS TREŚCI: 1. Oświecenie. Czas i nazwa epoki. 2. Kontekst historyczny. 3. Prądy umysłowe epoki: Racjonalizm, Empiryzm, Sensualizm, Krytycyzm, Ateizm, Deizm, Libertynizm, Utylitaryzm. 4. Nurty artystyczno–literackie: Klasycyzm, Sentymentalizm, Rokoko. 5. Twórcy Oświecenia francuskiego: Wolter, Denis Diderot, Jean Jacques Rousseau. 6. Oświecenie w Polsce. 7. Twórczość klasycystyczna: Józef Wybicki, Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Trembecki. 8. Twórczość sentymentalna: Franciszek Karpiński, Franciszek Dionizy Kniaźnin. 9. Publicystyka oświeceniowa: Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj. 10. Podsumowanie. 11. Cytaty epoki. 12. Bibliografia. 13. Prezentacja maturalna. Bóg i Szatan w literaturze. 14. Prezentacja maturalna. Problem Maski i Formy w literaturze. Opracowanie: Małgorzata Choromańska Recenzja: dr Mirosława Łuczak - Filipiak Małgorzata Wiśniewska Lektor: Janusz German BIBLIOGRAFIA - OŚWIECENIE: 1. Klimowicz Mieczysław, Literatura Oświecenia, PWN, Warszawa 1990. 2. Okresy literackie, praca zbiorowa pod redakcją Jana Majdy, WSiP, Warszawa 1988. 3. Słownik literatury polskiego Oświecenia, pod redakcją Teresy Kostkiewiczowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977. 4. Słownik pisarzy, redakcja i korekta Agnieszka Nawrot, Patrycja Jabłońska, Anna Grzesik, Wydawnictwo Greg, Kraków 2004. 5. Słownik terminów literackich, pod redakcją Janusza Sławińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2002. 6. Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, tom 2, WN PWN, Warszawa 2004.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

5.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
MP3