Strona główna /
Katalog /
Audiobooki /
Historia - Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

audiobook

Czas trwania:
70.25 min
Dostępne formaty:
MP3
Rozmiar pliku:
40,3 MB
Wydawnictwo:
Marekas
Data wydania:
2007-03-01
ISBN:
978-83-60913-13-0
ISBN (druk):
978-83-60913-13-0

Biznes

Historia - Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku

Autor: Krzysztof Pogorzelski
Opis
Słuchając tej płyty dowiesz się m.in. o panowaniu w Rzeczpospolitej dynastii Wazów oraz Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. Poznasz przyczyny i przebieg wojen ze Szwecją a wśród nich „Potop” szwedzki (1655 – 1660). Usłyszysz także o konflikcie polsko-rosyjskim, stosunkach polsko-kozackich i powstaniu Chmielnickiego (1648) oraz wojnach z Turcją. Scharakteryzujemy również gospodarkę folwarczno-pańszczyźnianą w Polsce i przejawy kryzysu Rzeczpospolitej pod koniec XVII wieku, na zakończenie zaś rozwój Baroku w Polsce. SPIS TREŚCI: 1. Rzeczpospolita w okresie panowania dynastii Wazów – problemy wewnętrzne. 2. Rządy Zygmunta III Wazy w latach 1587 – 1632. 3. Polska za panowania Władysława IV Wazy w latach 1632 – 1648. 4. Polityka wewnętrzna Jana Kazimierza w latach 1648 – 1668. 5. Polska za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. 6. Wojny ze Szwecją w pierwszej połowie XVII wieku. 7. „Potop” szwedzki w latach 1655 – 1660. 8. Konflikt polsko – rosyjski w pierwszej połowie XVII wieku. 9. Stosunki polsko – kozackie do 1648 roku. 10. Powstanie Chmielnickiego w 1648 roku. 11. Wojny polsko – rosyjskie w drugiej połowie XVII wieku. 12. Wojny Rzeczpospolitej z Turcją w XVII wieku. 13. Gospodarka folwarczno – pańszczyźniana w Polsce. 14. Kryzys Rzeczpospolitej pod koniec XVII wieku. 15. Barok w Polsce. Sarmatyzm. 16. Bibliografia. BIBLIOGRAFIA - RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW W XVII WIEKU: 1. Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku, Warszawa 1981. 2. Encyklopedia PWN. Seria multimedialna. Cywilizacje Europejczyków. 3. Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski 1505 – 1764, Warszawa 1984. 4. Leśniak Franciszek, Wielka Historia Polski 1586 – 1696, Kraków 1998. 5. Nowak Tadeusz M., Wimmer Jan, Historia oręża polskiego 963 – 1795, Warszawa 1981. 6. Samsonowicz Henryk, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985. 7. Słownik historii Polski, Warszawa 1973. 8. Wielka historia Świata, Świat w XVII wieku, tom 7 pod redakcją naukową Antoniego Podrazy, Kraków 2005.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

5.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
MP3