Strona główna /
Katalog /
Audiobooki /
Historia - Polska Jagiellonów
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

audiobook

Czas trwania:
79.82 min
Dostępne formaty:
MP3
Rozmiar pliku:
45,8 MB
Wydawnictwo:
Marekas
Data wydania:
2007-03-01
ISBN:
978-83-60913-11-6
ISBN (druk):
978-83-60913-11-6

Biznes

Historia - Polska Jagiellonów

Autor: Krzysztof Pogorzelski
Opis
Słuchając tej płyty dowiesz się m.in. o rządach w Polsce dynastii Andegawenów, zawartych uniach np.: polsko-litewskiej w Krewie i kolejnej w Horodle, o przyczynach konfliktu z Zakonem Krzyżackim i Wielkiej Wojnie (1409 – 1411), a także o wojnie trzynastoletniej (1454 – 1466). Poznasz również idee Jana Husa, cele polityki dynastycznej Jagiellonów i charakterystykę stanu szlacheckiego wraz z jego przywilejami i najważniejszymi instytucjami politycznymi. Usłyszysz też o problemach polityki wewnętrznej za panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta oraz o polityce zagranicznej ostatnich Jagiellonów. Dowiesz się, na czym polegała reformacja i kontrreformacja w Polsce oraz jakie były zmiany w organizacji państwa w okresie wolnych elekcji i czym wyróżniał się okres rządów Henryka Walezego i Stefana Batorego. Na zakończenie przedstawiamy też kulturę, sztukę i naukę okresu Renesansu w Polsce. SPIS TREŚCI: 1. Polska w okresie panowania Andegawenów. 2. Unia polsko – litewska w Krewie w roku 1385. 3. Unia wileńsko – radomska w 1401 roku i zawarcie unii w Horodle w 1413 roku. 4. Druga unia polsko – węgierska w latach 1440 – 1444. 5. Konflikty polsko – krzyżackie w XV wieku. 6. Ruch husycki na ziemiach polskich w XV wieku. 7. Polityka dynastyczna Jagiellonów w XV i na początku XVI wieku. 8. Charakterystyka stanu szlacheckiego w XV i w XVI wieku. 9. Najważniejsze przywileje szlacheckie od XIV do XVI wieku. 10. Najważniejsze instytucje polityczne demokracji szlacheckiej do 1572 roku. 11. Ruch egzekucyjny. 12. Problemy polityki wewnętrznej Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. 13. Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów. 14. Zawarcie polsko – litewskiej unii realnej w Lublinie w 1569 roku. 15. Reformacja i kontrreformacja w Polsce w XVI wieku. 16. Zmiany w organizacji państwa w okresie wolnych elekcji. 17. Polska w okresie panowania Henryka Walezego. 18. Reformy wewnętrzne i polityka zagraniczna Stefana Batorego. 19. Kultura, sztuka i nauka okresu Renesansu w Polsce. 20. Bibliografia. BIBLIOGRAFIA – POLSKA JAGIELLONÓW: 1. Bardach Juliusz, Sejm dawnej Rzeczpospolitej, [w:] Dzieje Sejmu Polskiego, Warszawa 1993. 2. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945, Warszawa 1981. 3. Encyklopedia multimedialna PWN, Cywilizacje Europejczyków. 4. Kiryk Feliks, Ryś Jan, Wielka historia Polski 1320 – 1506, Kraków 1997. 5. Nowak Tadeusz M., Wimmer Jan, Historia oręża polskiego 963 – 1795, Warszawa 1981. 6. Ryś Jan, Leśniak Franciszek, Wielka historia Polski 1506 – 1586, Kraków 1998. 7. Samsonowicz Henryk, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985. 8. Słownik historii Polski, Warszawa 1973. 9. Wyrozumski Jerzy, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1984.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

5.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
MP3