Strona główna /
Katalog /
Audiobooki /
Historia - Historia Polski. Wiek XX
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

audiobook

Czas trwania:
10.2 min
Dostępne formaty:
MP3
Rozmiar pliku:
5,8 MB
Wydawnictwo:
Marekas
Data wydania:
2007-03-01
ISBN:
978-83-60913-18-5
ISBN (druk):
978-83-60913-18-5

Biznes

Historia - Historia Polski. Wiek XX

Autor: Krzysztof Pogorzelski
Opis
Słuchając tej płyty dowiesz się m.in. jak wyglądała sprawa polska przed wybuchem I wojny światowej i w polityce mocarstw podczas jej trwania, a także o działaniach militarnych i politycznych Polaków. Poznasz początki kształtowania się ustroju politycznego II Rzeczpospolitej do 1919 roku oraz sprawę polską na konferencji paryskiej i w traktacie wersalskim. Zdobędziesz wiedzę na temat powstania wielkopolskiego i trzech powstań śląskich, problemu granic północnych i południowych w odrodzonej Polsce, jak również o konflikcie z Ukraińcami o Lwów i Galicję Wschodnią. Poznasz także genezę wybuchu, przebieg i następstwa wojny polsko – sowieckiej (1920), dowiesz się, czego dotyczył „Bunt Żeligowskiego” i problem tzw. Litwy Środkowej oraz problem mniejszości narodowych w Polsce po I wojnie światowej. Usłyszysz o ustroju politycznym II Rzeczpospolitej do 1926 roku, systemie partyjnym, przewrocie majowym (1926) i rządach sanacji w Polsce po tej dacie. Poznasz też bilans II Rzeczpospolitej w dziedzinie gospodarki, oświaty i polityki zagranicznej, a także sytuację międzynarodową Polski przed wybuchem II wojny światowej. Dowiesz się, jakie były najważniejsze etapy obrony podczas II wojny światowej, charakterystykę okupacji niemieckiej i sowieckiej ziem II Rzeczpospolitej oraz działalność ruchu oporu. Ponadto, powiemy o Akcji „Burza” i Powstaniu Warszawskim (1944), Walce o władzę na ziemiach polskich w latach 1944 – 1947, sytuacji politycznej w Polsce w latach 1948 – 1956, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1956 – 1989 oraz przemianach w Polsce po roku 1989. SPIS TREŚCI: 1. Sprawa polska przed wybuchem I wojny światowej i w polityce mocarstw podczas I wojny światowej. 2. Działalność militarna i polityczna Polaków podczas I wojny światowej. 3. Kształtowanie się ustroju politycznego II Rzeczpospolitej do 1919 roku. 4. Sprawa polska na konferencji paryskiej i w traktacie wersalskim. 5. Powstanie wielkopolskie i trzy powstania śląskie. 6. Problem granic północnych i południowych odrodzonej Polski. Konflikt z Ukraińcami o Lwów i Galicję Wschodnią. 7. Geneza wybuchu, przebieg i następstwa wojny polsko – sowieckiej 1920 roku. „Bunt Żeligowskiego” i problem tzw. Litwy Środkowej. Problem mniejszości narodowych w Polsce po I wojnie światowej. 8. Ustrój polityczny II Rzeczpospolitej do 1926 roku. System partyjny II Rzeczpospolitej. Przewrót majowy z 1926 roku. Rządy sanacji w Polsce po 1926 roku. 9. Bilans II Rzeczpospolitej w dziedzinie gospodarki, oświaty i polityki zagranicznej. 10. Sytuacja międzynarodowa Polski przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej. 11. Najważniejsze etapy Wojny Obronnej Polski w 1939 roku. 12. Charakterystyka okupacji niemieckiej i sowieckiej ziem II Rzeczpospolitej. 13. Dwa nurty w polskim ruchu oporu. Rząd polski na wychodźstwie. Wysiłek militarny Polaków podczas Drugiej Wojny Światowej. 14. Sprawa polska na konferencjach alianckich w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. 15. Akacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944 roku. 16. Walka o władzę na ziemiach polskich w latach 1944 – 1947. 17. Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1948 – 1956. 18. Polska Rzeczpospolita Ludowa w latach 1956 – 1989. 19. Przemiany w Polsce po roku 1989. 20. Bibliografia. BIBLIOGRAFIA – HISTORIA POLSKI. WIEK XX: 1. Buszko Józef, Historia Polski 1864 – 1948, Warszawa 1984. 2. Eckert Marian, Historia polityczna Polski lat 1918 – 1939, Warszawa 1988. 3. Eisler Jerzy, Kupiecki Robert, Sobańska – Bondaruk Melania, Świat i Polska 1939 - 1992, Warszawa 1993. 4. Łabędź Krzysztof, Mikołajczyk Magda, Wielka historia Polski po 1956, Kraków 2001. 5. Pajewski Janusz, Historia powszechna 1871 – 1918, Warszawa 2002. 6. Pankowicz Andrzej, Polska i Świat współczesny, Warszawa 1996. 7. Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914 – 2004, Warszawa 2004. 8. Słownik historii Polski, Warszawa 1973. 9. Śliwa Michał, Ślufińska Monika, Wielka historia Polski 1918 – 1939, Kraków 2001.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

5.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
MP3