Strona główna /
Katalog /
Audiobooki /
Historia - Historia Polski. Wiek XIX
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

audiobook

Czas trwania:
77.4 min
Dostępne formaty:
MP3
Rozmiar pliku:
42,5 MB
Wydawnictwo:
Marekas
Data wydania:
2007-03-01
ISBN:
978-83-60913-16-1
ISBN (druk):
978-83-60913-16-1

Biznes

Historia - Historia Polski. Wiek XIX

Autor: Krzysztof Pogorzelski
Opis
Słuchając tej płyty dowiesz się m.in. o Legionach Polskich we Włoszech, sprawie polskiej w polityce Napoleona w latach 1807 – 1815, o okolicznościach utworzenia Księstwa Warszawskiego, udziale Polaków w wojnach napoleońskich i sprawie polskiej na kongresie wiedeńskim. Poznasz uwarunkowania polityczne w Królestwie Kongresowym, sytuację społeczno – gospodarczą i kulturalną Królestwa Polskiego, jak również gospodarczo – społeczne i polityczne warunki Polaków w zaborach: pruskim, austriackim i w Rzeczpospolitej Krakowskiej (w pierwszej połowie XIX wieku). Usłyszysz też o przyczynach wybuchu i przebiegu Powstania Listopadowego (1830), o Wielkiej Emigracji i jej związkach z krajem, Powstaniu Krakowskim (1846) i rabacji chłopskiej w Galicji, o „Wiośnie Ludów” na ziemiach polskich i udziale Polaków w europejskiej „Wiośnie Ludów” oraz o genezie wybuchu, przebiegu i następstwach Powstania Styczniowego (1863). Przedstawimy także sytuację polityczną Polaków w zaborze rosyjskim i pruskim (w drugiej połowie XIX wieku). Na zakończenie usłyszysz również o autonomii galicyjskiej i jej przejawach oraz o powstawaniu nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich z przełomu XIX i XX wieku. SPIS TREŚCI: 1. Legiony Polskie we Włoszech. 2. Sprawa polska w polityce Napoleona w latach 1807 – 1815. 3. Księstwo Warszawskie. 4. Udział Polaków w wojnach napoleońskich. 5. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim. 6. Królestwo Polskie w latach 1815 – 1830. Sytuacja polityczna w Królestwie Kongresowym. 7. Sytuacja społeczno – gospodarcza i kulturalna Królestwa Polskiego. 8. Sytuacja społeczno – gospodarcza i polityczna Polaków w zaborze pruskim w pierwszej połowie XIX wieku. 9. Sytuacja gospodarczo – społeczna i polityczna Polaków w zaborze austriackim i w Rzeczpospolitej Krakowskiej w pierwszej połowie XIX wieku. 10. Powstanie Listopadowe 1830 roku. 11. Wielka Emigracja i jej związki z krajem. 12. Powstanie Krakowskie 1846 roku i rabacja chłopska w Galicji. 13. Udział Polaków w europejskiej „Wiośnie Ludów”. „Wiosna Ludów” na ziemiach polskich. 14. Geneza wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku. 15. Przebieg, charakter i bezpośrednie następstwa Powstania Styczniowego. 16. Sytuacja polityczna Polaków w zaborze rosyjskim i pruskim w drugiej połowie XIX wieku. 17. Autonomia galicyjska i jej przejawy. 18. Powstawanie nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku. 19. Bibliografia. BIBLIOGRAFIA – HISTORIA POLSKI. WIEK XIX: 1. Buszko Józef, Historia Polski 1864 – 1948, Warszawa 1984. 2. Czubiński Antoni, Topolski Jerzy, Historia Polski, Wrocław 1988. 3. Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski 1764 – 1864, Warszawa 1984. 4. Karolczak Kazimierz, Żaliński Henryk, Wielka historia Polski 1815 – 1848, Kraków 1999. 5. Karolczak Kazimierz, Marmon Wacław, Ryś Jan, Wielka historia Polski 1848 – 1885, Kraków 1999. 6. Leśniak Franciszek, Karolczak Kazimierz, Wielka historia Polski 1696 – 1815, Kraków 1998.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

5.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
MP3