Strona główna /
Katalog /
Audiobooki /
Biologia - Człowiek. Budowa układu nerwowego. Rozmnażanie
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

audiobook

Czas trwania:
78.27 min
Dostępne formaty:
MP3
Rozmiar pliku:
72 MB
Wydawnictwo:
Marekas
Data wydania:
2007-03-01
ISBN:
978-83-60913-27-7
ISBN (druk):
978-83-60913-27-7

Biznes

Biologia - Człowiek. Budowa układu nerwowego. Rozmnażanie

Autor: Jadwiga Wołowska, Renata Biernacka
Opis
Słuchając tej płyty poznasz m.in. budowę i zadania układu nerwowego człowieka. Powiemy o korze mózgowej, móżdżku, międzymózgowiu i podwzgórzu, śródmózgowiu i moście oraz o tworze siatkowatym i rdzeniu przedłużonym. Zdobędziesz niezbędne informacje na temat układu nerwowego autonomicznego i jego działaniu oraz poznasz choroby układu nerwowego (neurologiczne i psychiczne), ich przyczyny i następstwa. Płyta zawiera również wiedzę na temat podstawowego procesu życia, jakim jest rozmnażanie. Usłyszysz tu o sposobach rozmnażania organizmów (płciowym i bezpłciowym) i ich charakterystyce. Powiemy o rozmnażaniu człowieka i jego etapach. Poznasz budowę i fizjologię narządów rozrodczych męskich oraz ich funkcje, a także przebieg spermatogenezy. Powiemy też o narządach rozrodczych żeńskich i funkcjach, jakie pełnią oraz o przebiegu oogenezy. Scharakteryzujemy cykl owulacyjno – menstruacyjny i jego fazy. Przedstawimy proces od zapłodnienia do porodu, omówimy sposoby regulacji poczęć, jak również opowiemy, na czym polega i czemu służy diagnostyka prenatalna. Dowiesz się także o problemie niepłodności i jego przyczynach, jak również o chorobach układu rozrodczego i chorobach przenoszonych drogą płciową. SPIS TREŚCI: 1. Układ nerwowy. 2. Kora mózgowa. 3. Móżdżek. 4. Międzymózgowie i podwzgórze. 5. Śródmózgowie i most. 6. Twór siatkowaty. 7. Rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy. 8. Układ nerwowy autonomiczny. 9. Choroby układu nerwowego. 10. Rozmnażanie organizmów. 11. Rozmnażanie człowieka. 12. Budowa i fizjologia narządów rozrodczych męskich i żeńskich. Narządy rozrodcze męskie i ich funkcje. Przebieg spermatogenezy. 13. Narządy rozrodcze żeńskie i ich funkcje. 14. Przebieg oogenezy. Cykl owulacyjno – menstruacyjny. 15. Spermatogeneza a oogeneza. 16. Od zapłodnienia do porodu. Funkcje łożyska. 17. Sposoby regulacji poczęć. 18. Diagnostyka prenatalna. Niepłodność. 19. Choroby układu rozrodczego oraz choroby przenoszone drogą płciową. 20. Bibliografia. BIBLIOGRAFIA – CZŁOWIEK. BUDOWA UKŁADU NERWOWEGO. ROZMNAŻANIE: 1. Balerstet Jacek, Lewiński Waldemar, Prokop Jan, Sabath Karol, Skirmuntt Grażyna. Biologia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, zakres rozszerzony. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2003, wydanie drugie. 2. Biologia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, kształcenie w zakresie podstawowym. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Jerzmanowskiego, WSiP, Warszawa 2002, wydanie trzecie zmienione. 3. Hoser Paweł. Anatomia i fizjologia człowieka. Książka pomocnicza dla kandydatów na akademię medyczną, wydziały przyrodnicze i akademię wychowania fizycznego. WSiP. Warszawa 1997. 4. Hoser Paweł. Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka. Podręcznik dla klasy trzeciej o profilu biologiczno-chemicznym. WSiP. Warszawa 1998, wydanie drugie. 5. Vademecum maturzysty. Biologia. Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2002, wydanie 7 zmienione. 6. Żeber–Dzikowska Ilona, Buchcic Elżbieta, Dymara Jarosław W., Persona Andrzej M., Tablice. Biologia. Chemia. WSiP, Warszawa 2004, wydanie pierwsze.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

5.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
MP3